POMÁHÁME PŘÍRODĚ

 S

Milí přátelé ptáků,

to, o čem jsme před deseti lety pouze snili, se i díky mnohým z vás mění ve skutečnost!  První ptačí park Josefovské louky, který ČSO díky podpoře členů a příznivců buduje nedaleko Jaroměře, se v desátém roce své existence stává stále důležitějším místem pro mokřadní ptáky a jiné živočichy.

POMŮŽETE PROSÍM ROZŠÍŘIT TENTO MOKŘADNÍ RÁJ?

Námi opravený sto let starý závlahový systém mění louky 2x ročně v mokrý ostrůvek uprostřed okolní vyprahlé krajiny. Funguje to: lžičáci, vodouši, jespáci, břehouši, jeřábi, čírky, čejky, bekasiny, ale i kuňky, čolci ropuchy a skokani, ti všichni zde nacházejí nové útočiště nebo přímo nový domov.

Ten jim ČSO může nabídnout především na jejích vlastních pozemcích, kde může plně hospodařit ve prospěch ochrany ptáků – např. budovat tůně nebo dokonce rozsáhlejší vodní plochu, či sekat trávu teprve až bahňáci a chřástali vyvedou mláďata a zajistit jim tak klid pro úspěšné vyhnízdění. Na to jsou ovšem nezbytné dostatečně veliké pozemky.

PRÁVĚ TEĎ, NA PODZIM A V ZIMĚ 2017/2018 MÁME MOŽNOST POZEMKY VÝRAZNĚ ROZŠÍŘIT TÉMĚŘ O 4 ha , JENOM POTŘEBUJEME  SHROMÁŽDIT PŘIBLIŽNĚ 500 000 Kč.  Jednat musíme rychle, dokud jsou vlastníci ochotni pozemky prodat ČSO a ne dalším zájemcům v pořadí, kteří ochranu ptáků upřednostňovat nebudou.

Pomůžete pořídit nový domov čejkám, bekasinám a chřástalům ? Možná přijde i břehouš černoocasý! 

Srdečně děkujeme všem, kteří na louky již přispěli!

K DAROVÁNÍ (I KARTOU) VYUŽIJTE PROSÍM ZBRUSU NOVÝ DÁRCOVSKÝ PORTÁL https://www.darujme.cz/projekt/438kde naleznete i kompletní seznam pozorovaných ptáků a další informace, televizní reportáže, fotografie  a aktuality z Josefovských luk.

ČLENOVÉ ČSO mohou dary převést i klasicky na transparentní účet 2800277111/2010 s variabilním symbolem 77, jako specifický symbol uvedou členové své členské číslo (pokud jej neznáte, na požádání rádi poskytneme v sekretariátu ČSO cso@birdlife.cz, tel: 777 330 355).

Převod na transparentní účet mohou využít i nečlenové ČSO, pokud uvedete jméno a adresu, abychom vám mohli vystavit potvrzení o daru. SS nečlenové nevyplňují. 
DĚKUJEME!

O realizovaných výkupech a o všech novinkách vás budeme informovat.
Všichni jste na Josefovské louky srdečně zváni, ať již na jednu z mnoha oficiálních akcí nebo na soukromou návštěvu.

S přáním pěkného podzimu plného krásných chvil nejlépe v přírodě,

Lucie Hošková,
Česká společnost ornitologická
Partner BirdLife International v ČR
zástupkyně ředitele, péče o dárce
www.birdlife.cz

 

aktuality
PODPORA VELIKONOČNÍHO POBYTU DĚTÍ Z DD 2019 PODPORA VELIKONOČNÍHO POBYTU DĚTÍ Z DD Čtěte více...
UKLIĎME ČESKO DNE 6.4.2019 2019 UKLIĎME ČESKO DNE 6.4.2019 Čtěte více...
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI Z DD 2019 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI Z DD Čtěte více...
MUZIKÁL ANASTASIS 2019 MUZIKÁL ANASTASIS Čtěte více...
AKTIVITY VESPOJENÍ ROK 2018 2019 AKTIVITY VESPOJENÍ ROK 2018 Čtěte více...

Přihlášení