Velikonoční pobyt dětí z DD ze Staňkova

Dne 29.3.- 2.4.2018 děti z Dětského domova ze Staňkova se svým vychovatelem Michalem dorazily do Hotelu Engadin v Železné Rudě. Na prožitkový pobyt dětí se podílelo finanční podporou mnoha dárců, kterým jmenovitě děkujeme pod galerií fotografií.

Ve čtvrtek dne 29.3. celá výprava vyrazila včetně Janičky K. a Janičky D. do hotelu Belveder 900 m/m. dále pak vystoupala až na Hofmanky 1060 m/m a mohla se společně potěšit z překrásného výhledu do okolí. Cesta zpět do hotelu byla náročná svojí délkou, ale i nejmenší děti ji zvládly a těšily se na návrat do hotelu na dobrou večeři.

V pátek dne 30.3. celá výprava směřovala k bobří hrázi na říčce Řezné a děti mohly vidět co pracovití bobři vše dokáží, když se pustí do díla :-) Po výborném obědě strejda Michal naplánoval výšlap na Debrník k bývalému zámečku. Cestou děti potkaly „Juráška“ a všichni se potěšili krásou rozkvetlých sněženek.
Návrat z Alžbětína se nemohl obejít kolem tajemné chýše čaroděje Rukoděje. Ve čtvrtek se podařilo ujít 13 km.
Po večeři ještě děti pilně zdobily papírová vajíčka, aby se mohly zúčastnit soutěže „ O nejkrásnější vajíčko“. Do soutěže se mohli zapojit všichni přátelé a ubytovaní hosté hotelu svým hlasováním.

V sobotu dne 31.3. dopolední počasí moc výletům nepřálo, a tak se vyjelo vlakem ze Železné Rudy do Bavorské Rudy. Zde si děti mohly prohlédnout renovovanou budovu historického nádraží na státní hranici a poučit se na výstavě o historii železné opony. Děti si zahrály na železničáře a všichni společně přešli státní hranici.
Večer byl ve na Engadinu velmi slavnostní. Nejdříve se vyhlašovala soutěž „ O nejkrásnější vajíčko“. Po soutěži děti zazpívaly všem přítomným pásmo jarních písniček a říkanek. Na závěr strejda Michal všem rozdělil dort, který dostal ke svým narozeninám.

V neděli dne 1.4. byla ještě společná túra na Belveder, kde se všichni přítomní připili s kofolou na rozloučení s tetou Janou K.
Nedělní odpoledne děti strávily pletením pomlázek pod vedením strejdy Luboše, který dětem pomlázky přivezl.
Při pondělní koledě děti tak pomlázky náležitě využily a byly obdarovány ze všech stran mnoha sladkostmi a to i od personálu hotelu.
Za celý pobyt děti ušly téměř 50 km a prožily tak díky hodným lidem krásný pobyt o Velikonocích!

Foto:

SPoděkování:

  • Všem zúčastněným dárcům za finanční podporu, jmenovitě: VĚRCE, ANDREE, EVĚ, RADCE, KATEŘINĚ, spol. PREDRAG, INT, MONICE, RENATĚ, TEREZE, TEREZII, ŠÁRCE, JANĚ K., VERONICE, MARTINĚ, VERONICE S.,FERNANDOVI, GABRIELE, DAVIDOVI, JANĚ B., ČLENŮM VESPOJENÍ, a finančnímu příspěvku VESPOJENÍ, 
  • Kolektivu hotelu Engadin za péči o nás, o úklid, o stravování i dárky pro děti k Velikonocům
  • Kolektivu kulinářů v kuchyni za dobroty k jídlu:-)
  • Ubytovaným přátelům dětí za dárečky pro děti k Velikonocům:-)
  • Strejdu Michalovi za organizaci výšlapů po celou délku pobytu
  • Tetám Janám za spolupráci s dětmi a Bedřišce za pomoc s přípravou soutěže pro děti!

 

aktuality
UKLIĎME MORAVU PO TORNÁDU 2021 UKLIĎME MORAVU PO TORNÁDU Čtěte více...
KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM DĚTEM 2021 KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM DĚTEM Čtěte více...
DĚTI Z DD ZE STAŇKOVA POMOHLY ÚKLIDEM PŘÍRODĚ 2021 DĚTI Z DD ZE STAŇKOVA POMOHLY ÚKLIDEM PŘÍRODĚ Čtěte více...
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI TOP TANK,s.r.o 2021 PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI TOP TANK,s.r.o Čtěte více...
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR DĚTEM Z DD ZE STAŇKOVA 2020 DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR DĚTEM Z DD ZE STAŇKOVA Čtěte více...
PODPORA NA  POBYT DĚTÍ Z DD 2020 PODPORA NA POBYT DĚTÍ Z DD Čtěte více...
DĚKUJEME DÁRCŮM ZA POMOC MATCE V TÍSNI 2020 DĚKUJEME DÁRCŮM ZA POMOC MATCE V TÍSNI Čtěte více...
DĚKLUJEME DÁRCŮM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ PRO DD HORŠOVSKÝ TÝN 2020 DĚKLUJEME DÁRCŮM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ PRO DD HORŠOVSKÝ TÝN Čtěte více...

Přihlášení