Velikonoční pobyt dětí z DD ze Staňkova

Dne 29.3.- 2.4.2018 děti z Dětského domova ze Staňkova se svým vychovatelem Michalem dorazily do Hotelu Engadin v Železné Rudě. Na prožitkový pobyt dětí se podílelo finanční podporou mnoha dárců, kterým jmenovitě děkujeme pod galerií fotografií.

Ve čtvrtek dne 29.3. celá výprava vyrazila včetně Janičky K. a Janičky D. do hotelu Belveder 900 m/m. dále pak vystoupala až na Hofmanky 1060 m/m a mohla se společně potěšit z překrásného výhledu do okolí. Cesta zpět do hotelu byla náročná svojí délkou, ale i nejmenší děti ji zvládly a těšily se na návrat do hotelu na dobrou večeři.

V pátek dne 30.3. celá výprava směřovala k bobří hrázi na říčce Řezné a děti mohly vidět co pracovití bobři vše dokáží, když se pustí do díla :-) Po výborném obědě strejda Michal naplánoval výšlap na Debrník k bývalému zámečku. Cestou děti potkaly „Juráška“ a všichni se potěšili krásou rozkvetlých sněženek.
Návrat z Alžbětína se nemohl obejít kolem tajemné chýše čaroděje Rukoděje. Ve čtvrtek se podařilo ujít 13 km.
Po večeři ještě děti pilně zdobily papírová vajíčka, aby se mohly zúčastnit soutěže „ O nejkrásnější vajíčko“. Do soutěže se mohli zapojit všichni přátelé a ubytovaní hosté hotelu svým hlasováním.

V sobotu dne 31.3. dopolední počasí moc výletům nepřálo, a tak se vyjelo vlakem ze Železné Rudy do Bavorské Rudy. Zde si děti mohly prohlédnout renovovanou budovu historického nádraží na státní hranici a poučit se na výstavě o historii železné opony. Děti si zahrály na železničáře a všichni společně přešli státní hranici.
Večer byl ve na Engadinu velmi slavnostní. Nejdříve se vyhlašovala soutěž „ O nejkrásnější vajíčko“. Po soutěži děti zazpívaly všem přítomným pásmo jarních písniček a říkanek. Na závěr strejda Michal všem rozdělil dort, který dostal ke svým narozeninám.

V neděli dne 1.4. byla ještě společná túra na Belveder, kde se všichni přítomní připili s kofolou na rozloučení s tetou Janou K.
Nedělní odpoledne děti strávily pletením pomlázek pod vedením strejdy Luboše, který dětem pomlázky přivezl.
Při pondělní koledě děti tak pomlázky náležitě využily a byly obdarovány ze všech stran mnoha sladkostmi a to i od personálu hotelu.
Za celý pobyt děti ušly téměř 50 km a prožily tak díky hodným lidem krásný pobyt o Velikonocích!

Foto:

SPoděkování:

  • Všem zúčastněným dárcům za finanční podporu, jmenovitě: VĚRCE, ANDREE, EVĚ, RADCE, KATEŘINĚ, spol. PREDRAG, INT, MONICE, RENATĚ, TEREZE, TEREZII, ŠÁRCE, JANĚ K., VERONICE, MARTINĚ, VERONICE S.,FERNANDOVI, GABRIELE, DAVIDOVI, JANĚ B., ČLENŮM VESPOJENÍ, a finančnímu příspěvku VESPOJENÍ, 
  • Kolektivu hotelu Engadin za péči o nás, o úklid, o stravování i dárky pro děti k Velikonocům
  • Kolektivu kulinářů v kuchyni za dobroty k jídlu:-)
  • Ubytovaným přátelům dětí za dárečky pro děti k Velikonocům:-)
  • Strejdu Michalovi za organizaci výšlapů po celou délku pobytu
  • Tetám Janám za spolupráci s dětmi a Bedřišce za pomoc s přípravou soutěže pro děti!

 

aktuality
STAŇTE SE JEŽÍŠKEM DĚTEM Z DD 2021 STAŇTE SE JEŽÍŠKEM DĚTEM Z DD Čtěte více...
UKLIĎME MORAVU PO TORNÁDU 2021 UKLIĎME MORAVU PO TORNÁDU Čtěte více...
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR DĚTEM Z DD ZE STAŇKOVA 2020 DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR DĚTEM Z DD ZE STAŇKOVA Čtěte více...
PODPORA NA  POBYT DĚTÍ Z DD 2020 PODPORA NA POBYT DĚTÍ Z DD Čtěte více...
DĚKUJEME DÁRCŮM ZA POMOC MATCE V TÍSNI 2020 DĚKUJEME DÁRCŮM ZA POMOC MATCE V TÍSNI Čtěte více...
DĚKLUJEME DÁRCŮM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ PRO DD HORŠOVSKÝ TÝN 2020 DĚKLUJEME DÁRCŮM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ PRO DD HORŠOVSKÝ TÝN Čtěte více...
SLAVÍME 10.NAROZENINY! 2020 SLAVÍME 10.NAROZENINY! Čtěte více...
AKTIVITY VESPOJENÍ ROK 2019 2019 AKTIVITY VESPOJENÍ ROK 2019 Čtěte více...

Přihlášení