DO ŽIVOTA S JISTOTOU I.DÍL

Personální gramotnost pro děti z DD, aneb - jak si hledat práci a udržet si ji. 

„Jsem odpovědný/á sám/sama za sebe, umím se postavit na vlastní nohy, najít si bydlení a práci a řídím své finance.“

Program je svým obsahem a formou zaměřený na získání zkušeností v oblasti hledání práce, bydlení, zvyšování kvalifikace, uzavírání pracovních i dalších smluv. Účastníci se seznámení s riziky nezaměstnanosti, důraz je kladen i na základní návyky v hospodaření s dostupnými finančními prostředky. Během programu se děti aktivně zapojí do skupinových i individuálních aktivit, součástí je i nabídka individuálního koučingu. Cílem programu je podpořit sebedůvěru, zdravé sebevědomí dětí a přispět k jejich bezpečnému vstupu do samostatného života po odchodu z dětského domova.

OSNOVA PŘEDNÁŠEK:

Jak si najít práci podle svých představ (aktivity individuální i skupinové)

 

 • individuální posouzeni osobnostních předpokladů, motivace k osobnímu vzdělávání sebeprezentace – jak správně napsat životopis a motivační dopis
 • způsoby hledání práce, které portály práce používat, na co si dát pozor, podvodné inzeráty (např. lákající na práci formou živnosti, fin. vkladů, atd...
 • sebepoznání a pomoc s osobní sebeprezentaci – zážitková forma a tréning
 • rozvíjení komunikačních schopností
 • jak si připravit průzkum u možných zaměstnavatelů, oslovení a nabídka zaměstnavatelům, vč. doporučení klienta DD, předjednání návštěvy ve firmě               

 BESEDY - TÉMATA: S                           

 • vlastní zkušenost s hledáním práce
 • nteraktivní beseda a sdílení vlastních zkušeností z práce, hledání práce, pohovoru
 • společně zhodnotíme ukázkový pohovor 
 • zamyšlení nad vlastními osobnostními kvalitami
 • sebepoznání a schopnost sebeprezentace
 • Jak si již získanou práci udržet
  způsob komunikace a chování, vlastní odpovědnost
 • jak podepsat smlouvu a „nenaběhnout si“
  formy pracovních smluv, rizika podnikání, hrozba „bílých koní, sociální a zdravotní pojištění, úřady práce, nájemní smlouvy 

 • Expres poradenství na dálku (personální a finanční)
  Skype, telefon, email

 • Podpora při skutečném hledání brigády / zaměstnání – mentoring
  hledání a nasmlouvání partnerské firmy na brigády i dlouhodobou práci pro děti z DD u 16+současně mentoring – podpora pro analýzu jejich chování, pomoc s integrací v komunikaci v pracovním kolektivu (v případe získání dotací na projekt)
  monitoring možných zaměstnavatelůhospodárné chování a vlastní odpovědnost, určování priorit, rizika půjček  

 • Koučing dle individuálních potřeb       

 SKONTAKT:

Jméno:  Gabriela Boštíková
Poradna: http://www.vespojenios.cz/poradenstvi
E-mail:   gabca64@gmail.com
Kontakt : +420 773 003 699 

 

 

 

 

 

 

 

aktuality
STAŇTE SE JEŽÍŠKEM DĚTEM Z DD 2021 STAŇTE SE JEŽÍŠKEM DĚTEM Z DD Čtěte více...
DĚTI ZE ZŠ POMÁHAJÍ DĚTEM Z DD 2021 DĚTI ZE ZŠ POMÁHAJÍ DĚTEM Z DD Čtěte více...
UKLIĎME MORAVU PO TORNÁDU 2021 UKLIĎME MORAVU PO TORNÁDU Čtěte více...
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR DĚTEM Z DD ZE STAŇKOVA 2020 DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR DĚTEM Z DD ZE STAŇKOVA Čtěte více...
PODPORA NA POBYT DĚTÍ Z DD 2020 PODPORA NA POBYT DĚTÍ Z DD Čtěte více...
DĚKUJEME DÁRCŮM ZA POMOC MATCE V TÍSNI 2020 DĚKUJEME DÁRCŮM ZA POMOC MATCE V TÍSNI Čtěte více...
DĚKLUJEME DÁRCŮM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ PRO DD HORŠOVSKÝ TÝN 2020 DĚKLUJEME DÁRCŮM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ PRO DD HORŠOVSKÝ TÝN Čtěte více...
SLAVÍME 10.NAROZENINY! 2020 SLAVÍME 10.NAROZENINY! Čtěte více...

Přihlášení