Hledám kmotra - Staňte se kmotrem, kmotrou

Informace k projektu:

Informace pro dětské domovy

Vážení přátelé,

Smyslem projektu poslání KMOTROVSTVÍ je oslovit, zaujmout a získat nové, dlouhodobé přátele dětí ve vašem dětském domově.

Základní myšlenkou celého projektu je ukázat dítěti, že o něj má někdo opravdový zájem, že toto přátelství přináší podporu, ale i spojenectví na celý život.

Postup pro zapojení se do projektu

 1. Stáhněte si prosím formulář obsahující instrukce jak postupovat(ve spodní části).
 2. Nakreslené autoportréty odešlete, prosím, na níže uvedenou adresu. Tyto autoportréty budou přidány do nabídky – HLEDÁM SVÉHO KMOTRA na naše webové stránky. Vyplněný formulář a naskenované autoportréty od dětí můžete odesílat na email kmotrovstvi@vespojenios.cz

  nebo odeslat namalované obrázky na adresu:

  BWD21, s.r.o.
  Lovosická 42/439
  190 00 Praha 9-Střížkov

  Doporučujeme přidat k namalovanému obrázku / autoportrétu také krátký vzkaz od dítěte, křestní jméno a věk.
 3. Při zájmu potencionálního „Kmotra“ s finanční výpomocí ve prospěch vybraného dítěte formou spoření do jeho plnoletosti, je nutno podepsat vzájemnou smlouvu o garanci předání naspořených úspor zástupcem DD ve prospěch dítěte při dovršení jeho 18- ti let.
  (konzultujte zdarma tyto individuální smlouvy s naším právníkem na našich stránkách)
 4. Při prokazatelné finanční podpoře ze strany „Kmotra“, dětský domov založí dotyčnému dítěti vkladní knížku, na kterou mu „Kmotr“ bude vkládat finanční obnos podle svého uvážení.

  Tyto úspory mohou např. sloužit i v průběhu dospívání dítěte na úhradu rekreačních, terapeutických či vzdělávacích pobytů.
 5. Prosíme Vás, abyste k zaslanému obrázku připojili také svůj kontakt, na který se potencionální Kmotr s Vámi spojí.
 6. Budeme rádi, když se s námi podělíte o radost, při každém uzavřeném přátelství mezi Kmotrem a dítětem, abychom tím potěšili i další návštěvníky webových stránek a povzbudili další děti z jiných dětských domovů v čekání na svého „ Kmotra „.
Právní informace najdete pod odkazem právní poradenství, kde můžete formulovat svůj dotaz.

Děkujeme za Vaši spolupráci, která je pro tento projekt nepostradatelná!

 


 

Informace pro zájemce o kmotrovství

Smyslem poslání KMOTRA, KMOTRY je stát se dlouhodobým přítelem konkrétního dítěte z dětských domovů!

V této sekci jsou vystavené obrázky autoportrétů, které namalovaly sami děti i s krátkým osobním dopisem od malého autora. Kmotra nebo Kmotr, který chce podpořit některé z dětí svým zájmem a přátelstvím má možnost navázat okamžité spojení s dítětem přes zástupce dítěte tedy s vychovatelem z patřičného dětského domova.

Jaké jsou alternativy možnosti přátelského zájmu o kmotřence z DD?
 • Kmotřenci můžete zasílat pravidelné dopisy, ve kterých projevujete zájem o jeho osobu
 • Kmotřence povzbuzujete při jeho vzdělávání, v jeho umu či sportovních aktivitách
 • Kmotřence můžete také rozradostnit návštěvou v jeho domově nebo svoji účastí při akcích dětského domova (sportovní a kulturní akce pořádané dětským domovem či školou)
 • Svého kmotřence můžete doprovázet při výletech a jiných pohybových či pobytových aktivitách po domluvě s vychovatelem z DD

V případě i finanční podpory lze vybrat z mnoha možností po vzájemné konzultaci s vychovateli. Např. pravidelné spoření, pokrytí mimořádných výdajů, vzniklých pro duševní či fyzický rozvoj kmotřence, odeslání nebo předání věcných darů, dárku k narozeninám, k svátku, k Vánocům či jiným událostem Vašeho kmotřence. Úhradou či přispěním na vzdělávací či rekreační pobyty.

Právní a finanční informace pro poradenství ve prospěch finanční podpory dítěte můžete konzultovat také s našimi poradci, které najdete pod odkazem právní poradenství a finanční poradenství.

Děkujeme za Váš čas se tomuto projektu věnovat, děkujeme za děti, kteří se těší už nyní na Vaše přátelství!

 


 

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů, podnětů, námitek se obracejte na:
E-mail: kmotrovstvi@vespojenios.cz
Telefon:  +420 773 003 699 - Gabriela Boštíková
+420 777 684 565 - Jana Buriánková
aktuality
STAŇTE SE JEŽÍŠKEM DĚTEM Z DD 2021 STAŇTE SE JEŽÍŠKEM DĚTEM Z DD Čtěte více...
DĚTI ZE ZŠ POMÁHAJÍ DĚTEM Z DD 2021 DĚTI ZE ZŠ POMÁHAJÍ DĚTEM Z DD Čtěte více...
UKLIĎME MORAVU PO TORNÁDU 2021 UKLIĎME MORAVU PO TORNÁDU Čtěte více...
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR DĚTEM Z DD ZE STAŇKOVA 2020 DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR DĚTEM Z DD ZE STAŇKOVA Čtěte více...
PODPORA NA POBYT DĚTÍ Z DD 2020 PODPORA NA POBYT DĚTÍ Z DD Čtěte více...
DĚKUJEME DÁRCŮM ZA POMOC MATCE V TÍSNI 2020 DĚKUJEME DÁRCŮM ZA POMOC MATCE V TÍSNI Čtěte více...
DĚKLUJEME DÁRCŮM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ PRO DD HORŠOVSKÝ TÝN 2020 DĚKLUJEME DÁRCŮM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ PRO DD HORŠOVSKÝ TÝN Čtěte více...
SLAVÍME 10.NAROZENINY! 2020 SLAVÍME 10.NAROZENINY! Čtěte více...

Přihlášení